Diagnoza lokalna potrzeb i zasobów kulturalnych mieszkańców gminy Wisznia Mała

Data publikacji: 27.10.2015
Średni czas czytania 0 minuty
drukuj

Raport jest podsumowaniem diagnozy, w której zaprezentowano wyniki badań społecznych zrealizowanych wśród mieszkańców Gminy Wisznia Mała przy wsparciu merytorycznym Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń”. Instytucją koordynującą działania badawcze w ramach projektu „Kultura na Zakręcie” był Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej.

Diagnoza lokalna potrzeb i zasobów kulturalnych mieszkańców gminy Wisznia Mała
fragment plakatu - kultura na zakręcie