Czyżowice z inicjatywą

Data publikacji: 19.07.2016
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Diagnoza podsumowanie działań podjętych w ramach I części projektu „Czyżowice z inicjatywą” realizowanego przez Wiejski Dom Kultury  w Czyżowicach, beneficjenta Programu „Dom Kultury+ Inicjatyw Lokalne 2016”. Dzięki nim, możliwe stało się pogłębienie dialogu z lokalną społecznością, inwentaryzacja grup instytucji i liderów podejmujących inicjatywy na polu kulturalnym w Czyżowicach oraz okolicznych sołectwach, na terenie których WDK prowadzi działania.

Badania miały również na celu identyfikację potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, zachęcenie ich do współpracy oraz współtworzenia oferty lokalnej instytucji kultury. Wnioski i rekomendacje wynikające z diagnozy mogą zostać wykorzystane  w planowaniu oferty kulturalnej WDK pozwalając w pełniejszym stopniu dostosować działania do potrzeb różnych grup wiekowych, wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez mieszkańców pomysłom.

dwie panie z kartkami wśród młodzieży