Data publikacji: 03.10.2019
Autor: Aleksandra Łukomska
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

„Poniższy Raport powstał w ramach projektu realizowanego przez Szprotawski Dom Kultury „#zaSZTUKAj”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 r.

#zaSZTUKAj
młodzież trzymająca dużą mapą najważniejszych miejsc w gminie

Celem projektu jest inicjacja działań służących wzmocnieniu zaangażowania Szprotawskiego Domu Kultury w życie społeczności lokalnej gminy Szprotawa, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Ideą tych działań jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej, a wszystko to przy wykorzystaniu zasobów, którymi dysponuje dom kultury.”

Więcej o projekcie przeczytać możesz poniżej!