Publikujemy wyniki naboru do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019!

Data publikacji: 26.04.2019
Autor: Jakub Kucharczyk
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Publikujemy wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019), wykaz podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

Publikujemy wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019), wykaz podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

W ramach programu złożono 83 wnioski. Wyłoniono 50 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację zadania.

Zgodnie z § 9 ust. 15 Regulaminu Programu, próg punktowy uprawniający do otrzymania dofinansowania wynosi 75 punktów.


Beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne prosimy o kontakt w godz. 10.00-14.00: Anna Pasznik, telefon: +48 22 21 00 130, e-mail: apasznik(at)nck.pl