Znamy beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne

Data publikacji: 04.02.2022
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Z przyjemnością informujemy, że nabór do tegorocznej, jubileuszowej 10. edycji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne został rozstrzygnięty.

W wyniku procedury konkursowej zostało wyłoniono 50 beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty uzyskały najwyższe oceny. W 2022 roku łączne wsparcie, które otrzymają od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wynosi 2 mln zł. W stosunku do poprzednich edycji budżet programu zwiększył się o ¼.

W ramach naboru wpłynęło 176 wniosków. W związku z dużą liczbą złożonych aplikacji, jak również wysokim poziomem prezentowanych projektów, dla realizacji założeń programu, przewidujących (adekwatnie do budżetu programu) przekazanie dotacji grupie 50 beneficjentów, podwyższony został próg punktowy umożliwiający dofinansowanie projektów. Zgodnie z par. 9 ust. 16 Regulaminu dotacje otrzymały wnioski, które uzyskały minimum 78,75 punktów.

Poniżej publikujemy wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022), listę podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie), oraz listę aplikacji, które zawierały błędy formalne.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom i gratulujemy beneficjentom – domom, centrom i ośrodkom kultury w całej Polsce.