Szkolenia i warsztaty w 2015 roku

Data publikacji: 28.01.2015
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Jesienią  2015 roku Dział Programów Dotacyjnych zorganizuje w ramach Kadry kultury warsztaty dedykowane uprawnionym wnioskodawcom programów dotacyjnych Narodowego Centrum Kultury.

Niezależnie od warsztatów w ramach Kadry Kultury zostaną zorganizowane szkolenia dla beneficjentów programu  Dom Kultury+ poruszające następujące zagadnienia: budowanie strategii rozwoju i funkcjonowania domu kultury w oparciu o kapitał społeczny, projektowanie oferty domu kultury w oparciu o diagnozę potrzeb społeczności lokalnej, ewaluacja działań domu kultury - narzędzia i metody, nowe media w promocji instytucji kultury. Więcej informacji podamy później, na razie zapraszamy do poznania oferty szkoleniowej NCK na rok 2015.