Przedłużamy nabór do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018!

Data publikacji: 04.12.2017
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Z powodu problemów technicznych wynikających z prac serwisowych na serwerze EBOI, uniemożliwiających składanie wniosków i zakładanie kont, Narodowe Centrum Kultury wydłuża termin składania wniosków do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 do 12 grudnia 2017 roku. Za utrudnienia przepraszamy.

Przedłużamy nabór do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018!
nabór przedłużony

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 jest skierowany do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części.

Pierwsza część zadania obejmuje:

  • przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej;
  • opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw, zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania podmiotów je zgłaszających
  • oraz dokonanie – w oparciu o te zasady – wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości i stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji.

Druga część zadania obejmuje:

  • realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw w oparciu o przedłożony uprzednio do NCK plan ich realizacji
  • oraz ewaluację zadania uwzględniającą wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.

Nabór trwa do 12 grudnia 2017 roku. W tej edycji wnioski mogą składać również beneficjenci programu z lat 2013-2014.

Wniosek jest dostępny w EBOI.

Informacji o programie udziela Anna Pasznik: tel. 22 21 00 130, e-mail: apasznik@​nck.​pl w godzinach 10.00-14.00.