Jutro ostatni dzień składania wniosków do programu "Ojczysty - dodaj do ulubionych"

Data publikacji: 12.01.2015
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

"Ojczysty - dodaj do ulubionych" to program Narodowego Centrum Kultury, który ma na celu kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz  doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. 

Wnioski do edycji 2015 można składać jeszcze tylko do 13 stycznia 2015 roku.

Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Nabór wniosków odbywa się przez system EBOI.

Formularze wniosków wkrótce będą dostępne w systemie.

Informacji o programie dotacyjnym "Ojczysty – dodaj do ulubionych" udzielają:

Justyna Smolińska, telefon: +48 22 21 00 189, e-mail: jsmolinska@​nck.​pl

Anna Jermacz, telefon: +48 22 21 00 136, e-mail: ajermacz@​nck.​pl

Do pobrania: Regulamin programu