System rejestracji audiowizualnej Domu Kultury w Zwoleniu

W ramach projektu wyposażamy nasza instytucję w nowoczesny sprzęt do rejestracji i transmisji wideo. Dzięki temu na naszej stronie i w mediach społecznościowych pojawią się wkrótce relacje, transmisje i reportaże. Nasz zespół uzyskał nowe kompetencje w ramach szkoleń sfinansowanych ze środków projektu Konwersja cyfrowa domów kultury. Dzięki nim znacząco wzrosła jakość produkowanych materiałów filmowych oraz komunikacja w social mediach.


Sprawiamy, że Dom Kultury w Zwoleniu będzie widoczny na mapie regionu, Polski i świata. Korzystamy z bogatych regionalnych tradycji, wykorzystujemy nowe technologie i wiedzę, tworząc atrakcyjną i wszechstronną ofertę kulturalną i edukacyjną. Naszym głównym celem pozostaje prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców regionu oraz upowszechnianie i promocja lokalnej kultury w kraju i za granicą.

DK Zwoleń