Rekrutacja trenerów i trenerek do programu szkoleniowego

Data publikacji: 12.09.2022
Średni czas czytania 8 minut
drukuj

Zostań tutorem cyfrowym/tutorką cyfrową Konwersji cyfrowej domów kultury! Zachęcamy do udziału w rekrutacji prowadzonej przez Certes – firmę, która realizuje działania programu szkoleniowego w projekcie. Lubisz dzielić się wiedzą, organizować i uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych? Prowadziłaś/eś szkolenia i warsztaty dla kadr kultury? Potrafisz tworzyć diagnozy potrzeb i ewaluacje? Masz doświadczenie w szkoleniach online? Jeśli studiowałaś/eś na kierunku społecznym, odnajdujesz się zarówno w roli trenera jak i tutora cyfrowego, a Twoją pasją jest przekazywanie wiedzy... to ta oferta współpracy jest właśnie dla Ciebie!

Wymagania:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego na preferowanych kierunkach: socjologia, filozofia, nauki polityczne, psychologia, historia sztuki, historia, polonistyka, antropologia kultury, etnologia, kulturoznawstwo lub zarządzanie kulturą lub marketing kultury lub zarządzanie organizacjami pozarządowymi lub zarządzanie projektami lub dziennikarstwo komunikacja społeczna lub zasobami ludzkimi lub studiów podyplomowych w/w zakresie:
  a) ukończenie szkoły trenerskiej (trwającej minimum 200 godzin – czas trwania zajęć) lub posiadanie doświadczenia w pracy warsztatowej trenerskiej minimum 250 godzin zegarowych (w tym także wliczone mogą być godziny treningu interpersonalnego)
  b) doświadczenie w zakresie tworzenia diagnozy potrzeb kulturalnych, ewaluacji projektów społecznych lub kulturalnych, koordynowania projektów społecznych lub kulturalnych, zarówno we współpracy z państwowymi lub samorządowymi instytucjami kultury lub organizacjami pozarządowymi (min. 2 z wyżej wymienionych w dowolnej konfiguracji)
  c) doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla pracowników instytucji kultury (co najmniej 40 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich dwóch lat, w tym min. 16 godzin online) i realizacji działań kulturalnych
 • Posiadanie wiedzy w co najmniej jednym z podanych obszarów edukacji:
  a) informatycznej w zakresie stosowania narzędzi online umożliwiających prowadzenie zdalnej edukacji kulturowej i animacji (m.in poprzez zastosowanie narzędzi do prowadzenia spotkań i warsztatów online, webinarów, e-kursów, transmisji online
  b) informacyjnej w zakresie internetowych narzędzi do zarządzania projektami, tworzenia podcastów, edycji materiałów foto i wideo a także w obszarze sposobów wyszukiwania danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych
  c) funkcjonalnej w zakresie korzystania z mediów społecznościowych, cyberberbezpieczeństwa i e-integracji. Norm zachowania podczas korzystania z technologii cyfrowych i interakcji w środowisku cyfrowym (netykieta), a także w zakresie świadomości różnorodności kulturowej i pokoleniowej w środowiskach cyfrowych

Zakres obowiązków:

 • Udział w spotkaniach online dla trenerów - tutorów cyfrowych
 • Prowadzenie konsultacji online z wykorzystaniem (np. Google MEETS, ZOOM, MS TEAMS) dla kadry kultury, wymiar konsultacji dla jednego centrum/ośrodka kultury to 15 godzin; każdy tutor cyfrowy przeprowadzi konsultacje dla minimum 5 a maksymalnie 8 domów/centrów/ośrodków kultury w okresie od 1 października do 30 grudnia 2022 r.
 • Przeprowadzenie 16-godzinnych szkoleń (2 dni szkoleniowe) w siedzibach domów/centrów/ośrodków kultury na terenie całego kraju lub online w zależności od warunków epidemiologicznych w kraju; każdy trener/tutor cyfrowy przeprowadzi minimalnie 5 a maksymalnie 8 szkoleń w okresie od 1. października do 30 grudnia. Zapewniamy program szkoleniowy i materiały szkoleniowe;
 • Skrupulatne prowadzenie dokumentacji projektowej
 • Zebranie od uczestników w formie elektronicznej ankiet ewaluacyjnych

O projekcie:

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt systemowy realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Celem projektu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w lokalnych społecznościach. Powyższy cel realizowany będzie poprzez kompleksowe szkolenia i związane z nimi doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych, w formie cyfrowej i online, a także zbudowanie sieci nowocześnie działających Domów Kultury, które wykorzystają narzędzia cyfrowe w sposób celowy i efektywny dla rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury oraz współpracy ze społecznością lokalną.

Celem działań szkoleniowych jest wsparcie zespołów kadr kultury (m.in. dyrekcji, pracowników działów obsługi widza, edukacji kulturowej, koordynatorów ds. dostępności) w podnoszeniu kompetencji, w zakresie projektowania oferty kulturalne on-line.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Oferujemy:

 • Pracę przy innowacyjnym projekcie skierowanym do ośrodków kultury z całej Polski
 • Uczestniczenie w procesie edukacji kadr kultury; współpracę z trenerami - tutorami cyfrowymi z całej Polski
 • Przyjazną atmosferę pracy polegającą na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności
 • Wspólne spotkania i konsultacje online
 • Wsparcie na każdym etapie prowadzenia szkoleń
 • Atrakcyjne wynagrodzenie

Zainteresowanych ofertą prosimy o przesyłanie poniżej wymienionych dokumentów aplikacyjnych do dnia 16.09.2022 r. na adres rekrutacja@certes.pl:

 • CV
 • dyplom ukończenia szkoły trenerskiej (trwającej minimum 200 godzin) lub opis posiadanego doświadczenia w pracy warsztatowej trenerskiej, w zakresie minimum 250 godzin zegarowych
 • opis posiadanego doświadczenia z zakresu przeprowadzenia szkoleń dla kadr kultury (co najmniej 40 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich dwóch lat, w tym min. 16 godzin online)

 

Prosimy o zawarcie pod dokumentem CV podpisanej klauzuli: Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hafciarskiej 11, 04-704 Warszawa, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Wskazuję, że dane osobowe podaję w sposób dobrowolny i oświadczam, iż są one zgodne z prawdą.

Strona z ofertą