Konwersja cyfrowa domów kultury – ponad 900 godzin szkoleń w siedzibach grantobiorców w całej Polsce

Data publikacji: 10.10.2022
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Już w październiku ruszamy w Polskę, by realizować program szkoleniowy w projekcie Konwersja cyfrowa domów kultury, w ramach którego każda z 60 zakwalifikowanych instytucji weźmie udział w dwudniowym szkoleniu stacjonarnym pt.: „Projektowanie oferty kulturowej online”, a także otrzyma 15-godzinne wsparcie tutora cyfrowego.

Celem szkolenia jest wyposażenie grantobiorców w zestaw kompetencji, które są niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań instytucji z zakresu edukacji kulturalnej oraz działań animacyjnych dla lokalnych społeczności przy jednoczesnym wykorzystaniu narzędzi cyfrowych.  

Tym razem 10 trenerów i trenerek odwiedzi 60 instytucji w 14 województwach. Przeprowadzą oni 960 godzin szkoleń, które zostaną poprzedzone przeprowadzeniem przez grantobiorców procesu autodiagnozy – grantobiorcy dokonają analizy swoich zasobów sprzętowych, kadrowych i lokalowych. Dzięki temu narzędziu szkolenia będą mogły być bardziej spersonalizowane i w większym stopniu odpowiadać na potrzeby instytucji kultury.  

Podczas szkoleń uczestnicy wraz z trenerami będą pracować nad mapowaniem zasobów, szkolić się z obsługi narzędzi cyfrowych, przyglądać się swojej dotychczasowej pracy i osiągnięciom, a także pracować nad ofertą kulturalną instytucji wraz z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Aby jeszcze lepiej odpowiedzieć na wyzwania jakie czekają grantobiorców zespół Narodowego Centrum Kultury przygotowuje ofertę szkoleń specjalistycznych online, które będą miały za zadanie pogłębić wiedzę uczestników z obszarów takich jak narzędzia cyfrowe, projektowanie oferty programowej online i zarządzania instytucją kultury.  

Uczestnicy i uczestniczki projektu wezmą również udziału w trzech webinariach eksperckich oraz w sieciujących wizytach studyjnych.

Szkolenia stacjonarne potrwają do końca roku 2022, a już w pierwszym kwartale nowego roku rozpoczniemy cykl szkoleń specjalistycznych online.


Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.