Konwersja cyfrowa domów kultury. NABÓR PRZEDŁUŻONY!

Data publikacji: 10.05.2021
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury.


W związku z bardzo dużym zainteresowaniem aplikowaniem do konkursu grantowego w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury podjęliśmy decyzję o przedłużeniu naboru do konkursu

Wnioski można składać do 21 maja do północy.

Przedłużenie naboru w konkursie grantowym nie wpływa na termin realizacji projektów grantowych.


Celem konkursu jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i  rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.

Uprawnione do składania wniosków w konkursie grantowym są:

  1. Domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego.

  2. Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki;

Projekty grantowe mogą być realizowane od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Nabór wniosków został przedłużony do 21 maja 2021 roku.  Wniosek w konkursie należy składać przez system SOP:

ZŁÓŻ WNIOSEK

Formularz wniosku jest dostępny w systemie. Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie wymagane są jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej.
 

Uwaga! Ze względu na przedłużenie naboru o dwa tygodnie oraz dużą liczbę wniosków nabór zostanie rozstrzygnięty w pierwszej połowie lipca.