Konwersja cyfrowa domów kultury. NABÓR WNIOSKÓW!

Data publikacji: 16.04.2021
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury.

Celem konkursu jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i  rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.

Uprawnione do składania wniosków w konkursie grantowym są:

  1. Domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego.

  2. Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki;

 

Projekty grantowe mogą być realizowane od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Nabór wniosków trwa do 10 maja 2021 roku.  Wniosek w konkursie należy składać przez system SOP:

ZŁÓŻ WNIOSEK

 

Formularz wniosku jest dostępny w systemie. Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie wymagane są jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej.


Informacji o projekcie udzielają (w godzinach 10:00-14:00):
Jakub Kucharczyk, telefon: +48 22 350 95 71, e-mail: konwersjacyfrowa@nck.pl
Dominika Dygus, telefon: +48 22 350 95 37, e-mail: konwersjacyfrowa@nck.pl
Magdalena Majsterkiewicz, telefon: +48 22 350 95 46, e-mail: konwersjacyfrowa@nck.pl

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”