Programy dotacyjne MKiDN na 2017 rok

Data publikacji: 28.10.2016
1 minuta

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił programy na rok 2017. Narodowe Centrum Kultury prowadzi trzy z nich. Są to: Infrastruktura domów kultury, Kultura dostępnaEdukacja kulturalna.

programy MKiDN
programy MKiDN

Program Infrastruktura domów kultury ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Program Kultura dostępna wspiera zadania służące ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

Program Edukacja kulturalna wspiera zadania z zakresu edukacji kulturalnej, ważne dla rozwoju kapitału społecznego. Wsparcie finansowe kierowane będzie do projektów, obejmujących działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne.

Nabór do programów trwał do 30 listopada 2016 roku.

Więcej informacji o programach dotacyjnych: nck.pl/dotacje-i-stypendia