Programy dotacyjne MKiDN

Narodowe Centrum Kultury jest instytucją zarządzającą dla trzech programów dotacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Infrastruktura domów kultury ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Kultura dostępna wspiera zadania służące ułatwieniu dostępu do kultury, skierowane do szerokiego grona odbiorców i sprzyjające integracji społecznej.

Edukacja kulturalna wspiera zadania z zakresu edukacji kulturalnej, ważne dla rozwoju kapitału społecznego. Wsparcie finansowe kierowane będzie do projektów, obejmujących działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.