Infrastruktura domów kultury - wyniki naboru

Data publikacji: 12.03.2024
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu rządowego Infrastruktura domów kultury, zarządzanego przez NCK.

W postępowaniu konkursowym spośród wszystkich aplikujących podmiotów zostało wyłonionych 78 beneficjentów, do których trafi łączna kwota dofinansowania 9 541 000,00 złotych. Informacje dotyczące wyników naboru zostały opublikowane na stronie MKiDN. 

Wnioskodawcom, których zadania nie otrzymały dofinansowania, ale w toku oceny uzyskały co najmniej 50 pkt, przysługuje możliwość złożenia odwołania do 22 marca 2024 r.

Program Infrastruktura domów kultury ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Zgodnie z regulaminem środki programu Infrastruktura Domów Kultury przeznaczone są na:

  • roboty budowlane, w tym rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej;
  • zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej;
  • przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko.

Sprawdź wyniki


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Koszty obsługi sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.