30 czerwca rusza nabór wniosków do rządowego programu cyfryzacji gminnych ośrodków kultury

Data publikacji: 05.06.2019
2 minuty

Rządowy Program Cyfryzacji Gminnych Ośrodków Kultury umożliwi tym lokalnym placówkom kultury dostęp do szybkiego Internetu. Prawie ¼ z nich (ok. 450) zostanie przyłączona jeszcze w tym roku.

Program ucyfrowienia ponad 2 tysięcy gminnych ośrodków kultury, który Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ma trzy filary. Pierwszy to podłączenie wszystkich GOK-ów w Polsce do szerokopasmowego Internetu. Drugi – cykl szkoleń z kompetencji cyfrowych (w tym m.in. nauki programowania) w każdym GOK-u, na które przeznaczono 100 mln zł. Trzeci to doposażenie ośrodków w nowoczesny sprzęt cyfrowy (komputery, tablety), który tam już pozostanie.

Na stronach Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które jest operatorem konkursów w ramach POPC, został już ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach działania 3.2, priorytet 3, POPC 2019. Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, przewidujących wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury.

Instytucją Organizującą Konkurs jest:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.2 POPC można przesyłać na adres: konkurs3.2-pytania(at)cppc.gov.pl


Źródło: cppc.gov.pl