Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji programu Infrastruktura domów kultury

Data publikacji: 08.03.2021
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Na podstawie decyzji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, prof. Piotra Glińskiego Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do tegorocznej edycji ministerialnego programu Infrastruktura Domów Kultury, zarządzanego przez NCK. Na stronie resortu zostały opublikowane informacje dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach programu.

W etapie konkursowym wyłoniono 60 beneficjentów, do których trafi łączna kwota dofinansowania 6 120 000 złotych. Średnie jednostkowe dofinansowanie wyniosło więc ponad 100 tys. zł.

Zgodnie z regulaminem środki przeznaczone są na:

  • roboty budowlane, w tym rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej;
  •  zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej;
  •  przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko.

Sprawdź wyniki (www.gov.pl)

Wnioskodawcom, których zadania nie otrzymały dofinansowania, ale w toku oceny uzyskały co najmniej 50 pkt, przysługuje możliwość złożenia odwołania do 14 marca 2021 r.