NPRCz 2.0.: I nabór do „Infrastruktury bibliotek 2021-2025” otwarty!

Data publikacji: 07.07.2021
Autor: Instytut Książki
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Instytut Książki ogłasza 1. nabór wniosków do konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1.

W Priorytecie 2, w ramach konkursów ogłaszanych dla Kierunku interwencji 2.1., można ubiegać się dofinansowanie projektów, czyli przedsięwzięć polegających na realizacji jednego z następujących zadań: budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem.

Uprawnieni wnioskodawcy to: samorządowe instytucje kulturygminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejskagmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100 tys. mieszkańców.

Nabór wniosków potrwa do 9 sierpnia 2021 r.

Nabór wniosków dotyczy zadań rozpoczynających się (także dofinansowaniem) w 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że uruchomienie 2. naboru wniosków, na zadania rozpoczynające się (także dofinansowaniem) w 2022 r., planowane jest w IV kwartale 2021 r.


Wniosek należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków,
dostępnego pod linkiem: instytutksiazki.pl/infrastruktura


Pracownicy Instytutu Książki w trakcie naboru prowadzić będą regularne szkolenia on-line dla zainteresowanych naborem (za pośrednictwem platformy Zoom). Tematem szkoleń będzie przybliżenie podstawowych zasad ubiegania się o dofinansowanie, w tym instrukcja wypełniania wniosku. Szkolenia są bezpłatne, będą odbywać się minimum raz w tygodniu.

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o wysłanie e-maila na adres: a.zagorska@instytutksiazki.pl

Więcej informacji: https://instytutksiazki.pl/


Źródło: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,pierwszy-nabor-do-infrastruktury-bibliotek-2021-2025-otwarty,6552.html