Zmarła Pani Profesor Anna Zeidler-Janiszewska

Data publikacji: 27.07.2017
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Z wielkim żalem żegnamy zmarłą dziś Panią Profesor Annę Zeidler-Janiszewską – polonistkę, filozofkę, kulturoznawczynię, współtwórczynię „Kultury Współczesnej" i przewodniczącą jej Rady Redakcyjnej, a także członkinię Rady Programowej Biblioteki Kultury Współczesnej i jury konkursu na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk o kulturze Narodowego Centrum Kultury, odznaczoną medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, osobę o ogromnej wiedzy i sercu.

Zmarła Pani Profesor Anna Zeidler-Janiszewska
Fot. Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena profesor Anna Zeidler-Janiszewska

Pani Profesor Anna Zeidler-Janiszewska pozostawiła ponad 150 artykułów i recenzji naukowych, jest autorką kilku książek własnych i redaktorką ponad 20 prac zbiorowych. Jej zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół estetyki, sztuki współczesnej, filozofii kultury i metodologii humanistyki. Była też czynnie zaangażowana w instytucjonalne życie naukowe jako wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk czy kierowniczka Instytutu Kultury i Komunikowania SWPS w Warszawie.

 
Dyrekcja i pracownicy Narodowego Centrum Kultury
oraz koleżanki i koledzy z redakcji „Kultury Współczesnej”