Program „Kultura polska na świecie" otwarty na projekty online

Data publikacji: 02.11.2020
Autor: Instytut Adama Mickiewicza
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Kultura polska na świecie" to program grantowy prowadzony przez Instytut Adama Mickiewicza. Skierowany jest do artystów wszystkich dziedzin sztuki i przemysłów kreatywnych oraz osób zajmujących się upowszechnianiem i promocją polskiej kultury.

Program „Kultura polska na świecie" otwarty na projekty online
Zdjęcie zespołu Atom String Quartet, jednego z uczestników programu. Materiały prasowe IAM

Program ma na celu wsparcie indywidualnego uczestnictwa w wydarzeniach poza granicami kraju, m.in w wystawach, koncertach, festiwalach, tournée, konkursach muzycznych poprzez dofinansowanie zakwaterowania i transportu do miejsca realizacji wydarzenia oraz innych kosztów związanych z uczestnictwem w tych wydarzeniach. Program wspiera również zadania online realizowane we współpracy z partnerem zagranicznym.

Program realizowany jest zgodnie ze zmienionym regulaminem, w sierpniu 2020 r. Obecnie można ubiegać się również o wsparcie finansowe przy projektach online, rezydencjach artystycznych, tłumaczeniach materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Maksymalne dofinansowanie dla wniosków indywidualnych to 5 000 PLN, dla grupowych realizowanych w UE 9 000 PLN, poza Europą 15 000 PLN.

Wnioski indywidualne i grupowe można składać elektronicznie na stronie programu. W danym roku kalendarzowym można wielokrotnie aplikować o wsparcie finansowe.

Przyznanie dofinansowania jest możliwe tylko dwukrotnie.. W ramach jednego naboru możliwe jest złożenie tylko jednego wniosku, dotyczącego jednego projektu.

Szczegółowe informacje o programie wraz z regulaminem, formularzem wniosku dostępne są pod adresem: https://iam.pl/pl/wsparcie-kultury/kultura-polska-na-swiecie