OŚWIADCZENIE: premiera filmu "Śmierć Zygielbojma"

Data publikacji: 04.11.2021
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Pomysł historii Szmula Zygielbojma trafił do Narodowego Centrum Kultury w 2016 r. w ramach konkursu na scenariusz filmu fabularnego z zakresu historii Polski, ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury. Do konkursu napłynęło ok. 800 zgłoszeń, wśród nich koncept Pana Wojciecha Lepianki, który - decyzją Ministra, podjętą na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej - w pierwszym etapie konkursu otrzymał jednorazowe stypendium w wysokości: 3 tys. zł z przeznaczeniem na stworzenie treatmentu (zarysu) scenariusza.

Treatment (zarys) scenariusza stworzony przez Wojciecha Lepiankę nie został zakwalifikowany do końcowego etapu konkursu, w którym stypendyści pisali scenariusze filmowe, ale został uznany – jako jeden z dwóch – jako ważny do realizacji. Po konsultacji z WFDiF, Narodowe Centrum Kultury, na podstawie odrębnej umowy z 26 czerwca 2017 r. zleciło autorowi dalsze prace scenariuszowe, do których nabyło prawa, a w kolejnym etapie, w oparciu o umowę z 8 marca 2018 r., zleciło duetowi autorskiemu: W. Lepianka i R. Brylski napisanie pełnego scenariusza filmowego i nabyło pełny zakres praw autorskich do tego dzieła, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych. NCK zabezpieczyło sobie prawa do rozporządzania scenariuszem, a także wprowadzania w nim nawet daleko idących zmian.

Prawa, które NCK nabyło od autorów, w dalszej kolejności i na podstawie odrębnej umowy zbyło na rzecz WFDIF.