„Czy to czas, by razem czytać?” – ogólnopolska kampania społeczna Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Data publikacji: 17.12.2022
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

W ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, radiowych, internecie oraz w komunikacji miejskiej w wybranych miastach w Polsce wystartowała świąteczna kampania Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0). Animowany spot o długości 15 sek. przypomina, że książki towarzyszą nam podczas Świąt Bożego Narodzenia, są dobrym sposobem na wspólne rodzinne spędzanie czasu w domu, elementem naszej tradycji. Świąteczna promocja NPRCz 2.0 oraz czytania potrwa do końca 2022 r.

 

Głównym elementem kolejnej odsłony społecznej kampanii NPRCz 2.0 jest książka, która towarzyszy nam w sytuacjach, związanych z przygotowaniem i przeżywaniem Świąt Bożego Narodzenia, takich jak wybór prezentów, przyrządzanie potraw, świąteczne porządki czy składanie życzeń, znanych dobrze każdemu z nas. W kampanii podkreślono, że święta to szczególny okres, spotkań i refleksji, w którym warto znaleźć czas na książkę. Kampania „Czy to czas, by razem czytać?” wystartowała na nośnikach elektronicznych w komunikacji miejskiej w 16 miastach wojewódzkich w Polsce w autobusach, tramwajach, a w Warszawie także na nośnikach w metrze oraz wybranych kolejach podmiejskich. 15-sekundowe animacje emitowane są w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych oraz kanałach własnych NPRCz 2.0 w Internecie.

Za kampanię odpowiada Narodowe Centrum Kultury, które koordynuje komunikację i promocję NPRCz 2.0. Koncepcja kreatywna świątecznej animacji – przygotowana przez agencję Punchline – tak jak w poprzednich kampaniach NPRCz 2.0 oparta jest na grze słownej z partykułą pytającą „CZY”, będącą logotypem NPRCz 2.0 oraz jednocześnie pierwszą sylabą wyrazu „czytanie”. 

- Narodowe Centrum Kultury jako jeden z operatorów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 odpowiada m.in. za promocję czytelnictwa. Mam nadzieję, że dzięki ogólnopolskiej kampanii świątecznej dotrzemy z informacją o Programie do szerokiego grona odbiorców i zachęcimy kolejne osoby do sięgania – nie tylko w czasie Świąt – po książki. W naszym spocie pokazujemy, że są one dobrym i uniwersalnym prezentem, a czytanie to niepowtarzalny, wartościowy sposób  spędzania czasu i bycia ze sobą podczas Świąt, który łączy i wzmacnia rodzinne tradycje. Święta do doskonały moment na zatrzymanie się i na ciekawą lekturę – podkreśla prof. Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Równolegle ze świąteczną kampanią społeczną prowadzone są inne aktywności promocyjne NPRCz 2.0 w Internecie. Działania te obejmują m.in. różnorodne aktywności w mediach społecznościowych, realizowane z influencerami i liderami opinii w formie literackich i czytelniczych wyzwań pod hasłem #czytamznprcz2.0, które promują czytanie w okresie okołoświątecznym, zwłaszcza wśród najmłodszych. Kampania w mediach społecznościowych prowadzona jest w kanałach własnych NPRCz 2.0 oraz w mediach influencerów, w szczególności na Facebooku, Instagramie, TikToku i YouTube.