Zaproś nas do siebie – wizyta studyjna w Wielkopolsce, 27-29.09.2023 r.

Data publikacji: 09.10.2023
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Budowanie oferty instytucji w oparciu o dziedzictwo lokalne - nad tym pracowaliśmy przez trzy dni podczas wizyty studyjnej w Wielkopolsce. 14 przedstawicieli i przedstawicielek instytucji kultury biorących udział w wydarzeniu mogło nie tylko poznać, ale wręcz dotknąć dziedzictwa lokalnego i narodowego.

Podczas wizyty studyjnej poznaliśmy różne podejścia do tematu dziedzictwa. Mogliśmy zapoznać się z projektami Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie dotyczącymi tożsamości m.in. działaniem Kultura tego miasta to ludzie, wystawą fotografii lokalnego fotoreportera Janusza Chlasty, Odlewnią Królów. Poznaliśmy marki MOKu – Stary Ratusz, Dom Powstańca Wielkopolskiego, który w ciekawy sposób przybliża  historię Powstań zarówno dzieciom, młodzieży jak i osobom starszych. Jako jedni z pierwszych zobaczyliśmy budynek Ośrodka Kultury po trwającym 6 lat remoncie. Na każdym kroku widać było jak mocno przemyślana jest to inwestycja, jak zatroszczona się o to, aby była to przyjazna i dostępna przestrzeń.

Podczas wizyty mogliśmy poznać także bardzo ciekawe, pełne inspiracji miejsce - Latarnia na Wenei, gdzie kultura działa "pod chmurką", a prowadzi je grupa młodych pełnych pasji ludzi należących do Stowarzyszenia Ośla Ławka. Swoją ofertą koncertów, spotkań, warsztatów dopełniają ofertę kulturalną dla mieszkańców Gniezna. 

Dopełnieniem wizyty był wyjazd do Ostrowa Lednickiego, gdzie każdy z uczestników mógł poczuć początki polskości, wziąć udział w oprowadzaniu z wykorzystaniem reprodukcji artefaktów pochodzących z archeologicznych badań wykopaliskowych.

To były 3 dni pełne energii, optymizmu i wiary, że każdy ośrodek może realizować działania wokół swoje dziedzictwa lokalnego. Warto też wspomnieć o inspiracji w postaci zachęty do pisania programów dotacyjnych. Podsumowując wizytę nie sposób nie wspomnieć o Panu Dariuszu Pilaku - dyrektorze MOK, który swoją wiedzą historyczną wręcz zachwycał, Pani Marcie Pacak - zastępczyni dyrektora, która inspirowała do pisania projektów i na swoim przykładzie pokazała, jak wiele może instytucja zdobyć dotacji. Na pewno nie czylibyśmy się, aż tak zaopiekowani gdyby nie Dominika Sochacka-Drzewiecka, która cały czas uśmiechnięta dbała o nas na każdym etapie a dodatkowo także inspirowała swoimi projektami.

Myślę, że każdy z przedstawicieli instytucji wrócił z Wielkopolski pełen inspiracji i chęci poszukiwań swojego dziedzictwa lokalnego. 

Aneta Sikora-Ołdakowska
Centrum Kultury Gminy Kutno