Nabór instytucji do projektu „Zaproś nas do siebie!” 2021

Data publikacji: 15.02.2021
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

„Zaproś nas do siebie!” to całoroczny projekt dedykowany zespołom domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski. Poprzez organizację szkoleń dla pracowników instytucji, spotkania online, wsparcie dla dyrekcji, wizyty studyjne w regionach, konsultacje z ekspertami i ekspertkami, grupowe zadania oraz udział  w wydarzeniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury chcemy wzmocnić zespoły i dać im zastrzyk inspiracji w pracy nad ofertą programową instytucji.

Czym jest „Zaproś nas do siebie!”?

„Zaproś nas do siebie!” jest projektem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury. Zakłada uczenie się poprzez doświadczanie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji pomiędzy uczestnikami i uczestniczkami.

Instytucje, które wezmą udział w projekcie, otrzymają od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie:

  • wzmocnienia kompetencji pracowników i pracownic instytucji kultury w obszarze komunikacji i pracy w zespole,
  • wzmocnienie kompetencji dyrektorów i dyrektorek instytucji w zakresie zarządzania,
  • rozwoju oferty programowej instytucji na 2022 rok, opartej na tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami.

Dla kogo?

Na udział w projekcie może liczyć 14 ośrodków, które zgłoszą się i zostaną wyłonione w otwartym naborze.

Projekt „Zaproś nas do siebie!” skierowany jest do domów, ośrodków lub centrów kultury, posiadających status samorządowej instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych). Program nie jest skierowany do bibliotek, muzeów oraz placówek oświatowych.

Rekrutacja

Rekrutacja do tegorocznej edycji projektu odbędzie się dwuetapowo:

I etap: nabór zgłoszeń: 15 lutego – 15 marca 2021 r.

Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 28 instytucji,

II etap: rozmowy on-line: 6-16 kwietnia 2021 r.

Kryteria wyboru:

  • potencjał i motywacja zespołu Instytucji,
  • zakres działań Instytucji/misja Instytucji,
  • strategia Instytucji,
  • wyzwania stające przed Instytucją,
  • potencjał zasobów lokalnych,
  • spójność i adekwatność Formularza Zgłoszeniowego Instytucji.

Aby zgłosić się do „Zaproś nas do siebie!”, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy instytucji, dostępny od 15 lutego do 15 marca 2021 roku:

Formularz zgłoszeniowy

Przed jego uzupełnieniem zachęcamy do przedstawienia założeń projektu wszystkim członkom i czlonikiom załogi, tak aby decyzja o wzięciu udziału w projekcie była wspólna, a wszyscy pracownicy i pracownice mieli gotowość do podjęcia wyzwań związanych z uczestnictwem w projekcie.

Zapraszamy do zapoznania się z reportażem z edycji 2020 oraz z podsumowaniami domów kultury z minionych edycji (Dom Kultury Stare BabiceGminny Ośrodek Kultury w Dywitach)