Poznajcie Mastersów!

Data publikacji: 18.03.2019
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Ogłaszamy oczekiwaną listę instytucji, w których odbędą się wizyty studyjne w ramach „Zaproś Masters”. W tym roku odwiedzimy PopielówDobrodzień oraz miasto i gminę Słupsk!

Poznajcie Mastersów!
Fot. Marcin Kurkus, uczestnicy wizyty Zaproś Masters! w 2018

Program „Zaproś Masters” jest realizowany jako kontynuacja projektu Zaproś nas do siebie! 2018 w celu wykorzystania potencjału instytucji, które wzięły udział w projekcie oraz prezentacji procesu zmiany, jaki zaszedł w czasie trwania projektu. W tym roku odwiedzimy:

Popielów i Dobrodzień

Temat: Tworzymy kulturę w małym miasteczku i wsi, czerpiąc z tożsamości miejsca oraz wielokulturowości

Cele:

  • Prezentacja zasobów stanowiących atrakcje w działalności kulturalnej.
  • Prezentacja dorobku będącego elementem kultywowanej tradycji, wywodzącej się z, a jednocześnie podtrzymującej tożsamość miejsca.
  • Ukazanie potencjału oraz wymiana doświadczeń ujętych w tradycjonalizmie regionu.
  • Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizacji kulturalnej mieszkańców.
  • Prezentacja dobrych praktyk z zakresu aktywnej integracji.
  • Kontynuowanie wymiany dobrych praktyk, pomysłów i informacji przez uczestników programu.

Miasto i Gmina Słupsk

Temat: Prowincja - zasoby i deficyty

Cele:

  • Wymiana poglądów na temat zasobów, potencjału, możliwości i ograniczeń ośrodków kultury na prowincji.
  • Rozważania na temat elementów wyznaczających tożsamość miejsca, a co za tym idzie kultury (historia, różnorodność dziedzictwa, Słupsk Paryżem północy, próby poszukiwań znaku rozpoznawczego - marki miejsca, identyfikacja z miejscem itd.).
  • Wymiana doświadczeń na temat środowiska wiejskiego i jego apetytu na kulturę.
  • Analiza zmian w Słupskim Ośrodku Kultury po przyłączeniu Młodzieżowego Centrum Kultury oraz w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk po nastaniu nowego dyrektora w kontekście udziału obu placówek w programie Zaproś nas do siebie!2018.

 

Szczegółowy harmonogram oraz warunki rekrutacji na wizyty ogłosimy już wkrótce!