Najtrudniej jest zacząć

Data publikacji: 18.01.2018
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Refleksja na temat samych siebie i prowadzonych działań jest zdecydowanie najtrudniejsza. Umiejętność zadawania odpowiednich pytań i słuchania spływających odpowiedzi to coś, czego z pewnością nadal się uczymy.

Najtrudniej jest zacząć
Fot. Adam Kajda

Aby opowiedzieć o naszej przygodzie z myśleniem strategicznym w kulturze, należy się cofnąć do 2010 roku, kiedy to narodził się program Dom Kultury+. Udało nam się. Jako jeden z 50 ośrodków zakwalifikowaliśmy się do udziału w tym prestiżowym przedsięwzięciu. Powstała Strategia Rozwoju Mogileńskiego Domu Kultury, a pracownicy zwiększyli swoje kompetencje podczas szkoleń.

Potem przyszedł czas badania oczekiwań społeczności lokalnej i udział w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014. Wykonaliśmy diagnozę, opisaliśmy potrzeby i oczekiwania osób odwiedzających nasz dom kultury. Szukaliśmy również odpowiedzi na pytanie, dlaczego niektóre grupy są nieobecne w działaniach MDK.

Kolejny epizod to cykl szkoleń pierwszej edycji „Zaproś nas do siebie!”, podczas której zewnętrzni eksperci NCK przyjechali  do nas i przeprowadzili trzy szkolenia.

Do Zaprosia, lecz w innej odsłonie powróciliśmy w 2017 i tym razem to my ruszyliśmy w Polskę w poszukiwaniu inspiracji. Naoglądaliśmy się, jak kulturę, szczególnie tę związaną z dziedzictwem, robi się w najlepszych instytucjach w kraju.

Cykl szkoleń w działaniu skłonił nas do kolejnej refleksji nad naszą działalnością. Wskazaliśmy nasze główne niedociągnięcia, a także zdiagnozowaliśmy braki ofertowe. Wiemy też, że musimy ponownie skupić się nad myśleniem procesem, a nie tylko spoglądać przez pryzmat „wydarzeniowości”.   

Zauważyliśmy również nasze niedociągnięcia w „Internetach”. Wprowadzimy newsletter, zbudujemy nową identyfikację wizualną, a także przygotujemy nowoczesną stronę internetową. Zmieniamy się, od nowa identyfikujemy nasze grupy docelowe, a naszą komunikację dopasowujemy do określonych odbiorców.     

Chcemy także zmienić nasz sposób współpracy ze szkołami. Planujemy lekcje pokazowe w szkołach, a naszym instruktorom przygotujemy plany pracy.

„Zaproś nas do siebie!” otworzył nam głowę. Z każdego szkolenia wyjeżdżaliśmy z głowami pełnymi pomysłów. Zobaczyliśmy, jak atrakcyjnie włączać dziedzictwo kulturowe do oferty. Nasze lokalne historia jest piękna i bogata, a wizyty studyjne pokazały nam, jak do niej podejść, jak dotknąć trudnej materii, która nazywa się przeszłość.   

Nie sposób wspomnieć również o „Naszych Wielkich Historiach”, czyli wspólnym projekcie Zaprosiowych domów kultury. Utworzona w projekcie grupa szperaczy historii, którą tworzą Adam Szydzik, Bartłomiej Gazdulski, Jan Kędzierski, Adam Hamerliński, Mikołaj Rzyski, Gabriela Waleńciak i Kamil Grześkowiak, działa do dziś i szuka śladów, które pozostawili nam po sobie nasi przodkowie.

Wiemy, że program powróci w 2018 roku, więc apelujemy do wszystkich domów kultury, które zastanawiają się czy „Zaproś nas do siebie!” jest dla nich. Zdecydowanie jest! Zdecydowanie warto! Zdecydowanie dajcie się zaprosić! 

Paweł Gębala
Mogileński Dom Kultury