Kongres Kultury

archiwum

Kongres Kultury Polskiej 2009 odbył się w dniach 23-25 września 2009 roku, w gmachu Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Wydarzenie miało na celu podsumowanie zmian oraz debatę nad kondycją i wyzwaniami stojącymi przed kulturą, jak również podjęcie próby zdefiniowania na nowo jej misji. W ramach prac związanych z Kongresem powstał portal Kongres Kultury, stanowiący platformę wymiany myśli i wiedzy.

Idea Kongresu

Kongres Kultury Polskiej odbył się w roku wyjątkowym, w którym minęło dwadzieścia lat od zapoczątkowania w kraju fundamentalnych zmian ustrojowych, społecznych i cywilizacyjnych oraz pięć lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. To szczególny moment na dyskusję o miejscu i roli kultury w tym historycznym procesie, na wyznaczenie nowych perspektyw jej rozwoju i określenie najważniejszych czynników determinujących pozycję kultury narodowej w zjednoczonej Europie i zglobalizowanym świecie.

Kto za tym stoi

Inicjatorem i Honorowym Patronem Kongresu Kultury Polskiej 2009 był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Partnerami wydarzenia zostali Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezydent Miasta Krakowa. Instytucją odpowiedzialną za organizację Kongresu było Narodowe Centrum Kultury.Współorganizatorzy: Uniwersytet Jagielloński - będący równocześnie gospodarzem przedsięwzięcia oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele świata kultury i nauki. W Radzie Programowej Kongresu zasiedli: prof. Piotr Sztompka - Przewodniczący, prof. Stanisław Bereś, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, Agnieszka Holland, dr Zina Jarmoszuk, prof. Andrzej K. Koźmiński, Jerzy Koźmiński, Michał Merczyński, Krzysztof Penderecki, prof. Maria Poprzęcka, Anda Rottenberg, prof. Andrzej Rottermund, Andrzej Wajda, Krzysztof Warlikowski, prof. Antoni Wit, prof. Edmund Wnuk-Lipiński.

Zobacz raporty z Kongresu →