Monika Klonowska

08.04.2013
2 minuty

psycholog, trener,  konsultant

Doświadczenie zawodowe zdobyła m. in. w Process Oriented Psychology Institute w Szwajcarii, uczestnicząc w szkoleniach i stażach z zakresu dynamiki grup, komunikacji i rozwiązywania konfliktów międzykulturowych.

Od 1990 roku zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą, prowadzi firmę szkoleniową, w ramach której tworzy i realizuje szkolenia m.in. z zakresu: Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Komunikacja, komunikacja niewerbalna, Negocjacje, Trening asertywności, Rozwiązywanie konfliktów, Mediacje w organizacji, Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji, Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, Kierowanie zespołem/ rozwój umiejętności liderskich, Motywowanie pracowników, Coaching pracowników, Trening dla trenerów.

Od 1998 roku prowadzi własną firmę szkoleniową, organizującą szkolenia/ treningi dla kadry menedżerskiej oraz pracowników firm i instytucji.

Jest ekspertką w projekcie Nowoczesny Uniwersytet: Program Doskonalenia Metod Nauczania Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego.

Współautorka projektu Antymobbing i Antydyskryminacja, autorka blogu na temat etyki w biznesie i dobrych praktyk w zarządzaniu – www.mobbingidyskryminacja.pl. Doradca CSR (Corporate Social Responsibility) na liście PARP, prowadzi audyty i doradztwo, dotyczące metod zarządzania, kultur organizacyjnych, wspiera menedżerów w okresach zmian. Pracuje nad rozwiązywaniem problemów w zespołach przy wykorzystaniu procesu grupowego.

Współautorka szkoleń e-learningowych z zakresu rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Mediator, członek zewnętrzny komisji antymobbingowych. Prowadzi szkolenia dla grup menedżerów i zespołów pracowniczych z zakresu etyki w biznesie, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Od 2006 roku współpracuje z Narodowym Centrum Kultury i wieloma Instytucjami kultury jako szkoleniowiec i konsultant.