„Zaproś nas do siebie” - relacja z Podlasia

Data publikacji: 17.05.2019
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Jak włączać mieszkańców w działania kulturalne? Jak twórczo czerpać z tożsamości 
i dziedzictwa lokalnego? Odpowiedzi na te pytania poszukiwało 16 przedstawicieli 
i przedstawicielek instytucji kultury z całej Polski.

Za nami trzydniowa wizyty studyjna w ramach projektu „Zaproś nas do siebie”. Lokalne inicjatywy oraz uroki Podlasia przedstawili: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz Grajewskie Centrum Kultury.
 

Wizyta rozpoczęła się w Choroszczy. To starsze o ponad dwieście lat od Białegostoku miasto, z powodzeniem wykorzystuje swoje dziedzictwo w realizacji działań kulturalnych.  Uczestnicy spotkali się z Przemysławem Waczyńskim dyrektorem  Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
 i Sportu w Choroszczy, który wraz z zespołem Centrum zaprezentował ofertę tworzoną dla mieszkańców miasta przy ich aktywnym udziale. Ponadto Centrum wspiera i realizuje działania przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. Z Adamem Kamieńskim przeszliśmy ulicami Choroszczy, podpatrując działania Centrum w przestrzeni miasta. 
Jak istotna jest diagnoza potrzeb w codziennej pracy instytucji kultury, dowiedzieliśmy się 
w Konowałach w Terenowym Centrum Kultury. Karolina Gołębiowska poprowadziła praktyczny warsztat o metodach i narzędziach diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej. Następnie udaliśmy się do Kruszewa, gdzie spotkaliśmy się z lokalnymi animatorami kultury, rozmawialiśmy o potencjale, który drzemie w sile regionu – dziedzictwie, przestrzeni, historii, ludziach oraz o sposobach jego twórczego wykorzystania.
Drugi dzień rozpoczęliśmy wizytą w Wielkiej Synagodze w Tykocinie, wzniesionej przez niegdyś liczną gminę żydowską, której bogatą historię przybliżył nam Dariusz Szada-Burzykowski. Obecnie jest to Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. 
Z Tykocina udaliśmy się do Grajewa, do Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka, które zwiedziliśmy wraz z dyrektorem Tomaszem Dudzińskim oraz Renatą Kurzątkowską – kierownikiem Muzeum. Wspólnie rozmawialiśmy o wykorzystaniu produktu lokalnego 
i budowania wokół niego historii łączącej społeczność lokalną, zapoznaliśmy się z ofertą warsztatową Muzeum oraz wzięliśmy udział w warsztatach pirografii. 
Z Muzeum przeszliśmy do Grajewskiej Izby Historycznej, w której zwiedziliśmy sale ekspozycyjne, zapoznaliśmy się z działaniami Izby bazującymi na lokalnej historii, m.in. ścieżką historyczno-dydaktyczną „Historyczne Grajewo”. W trakcie warsztatu zastanawialiśmy się nad fenomenami naszego dziedzictwa lokalnego, wokół których moglibyśmy budować ofertę instytucji włączającą mieszkańców w działania instytucji.
Na koniec drugiego dnia odwiedziliśmy Grajewskie Centrum Kultury, które ze swoją bogatą ofertą wychodzi w przestrzeń miasta, jednocześnie angażując przy tym mieszkańców. Działania Centrum zaprezentowała Ewelina Kruszewska. Wzięliśmy także udział 
w warsztatach w glinie, tworzyliśmy naczynia użytkowe z wykorzystaniem inspiracji stroju ludowego Podlasia.
Trzeci dzień to wizyta w Supraślu, który słynie nie tylko z górującego nad miasteczkiem Monasteru, ale także z Teatru Wierszalin. Obejrzeliśmy spektakl „Faust. Nowa historia” powstał w oparciu o teksty Ch. Marlowe'a, A.E.F. Klingemanna i J.W. Goethego, w reżyserii Piotra Tomaszuka. Po spektaklu spotkaliśmy się z aktorami i twórcami spektaklu.
Z Supraśla udaliśmy się do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, gdzie wzięliśmy udział w etnowarsztach prowadzonych przez Krystynę Kunicką, następnie spotkaliśmy się z dyrektorem WOAKu Cezarym Mielko, który zaprezentował nam wielkowymiarowe działania Ośrodka Animacji bazujące na bogactwie dziedzictwa kulturowego Podlasia.
Wizyta studyjna na Podlasiu to dla uczestników przede wszystkim, mocny zastrzyk inspiracji do działania. Na przykładzie podlaskich instytucji kultury, uczestnicy dowiedzieli się jak aktywnie włączać mieszkańców w tworzenie wydarzeń i oferty programowej oraz jakimi metodami diagnozować potrzeby społeczności.