Pracuj w kulturze

Portal Pracuj w kulturze powstał w odpowiedzi na potrzebę wyodrębnienia specyficznego obszaru na rynku zatrudnienia, jakim jest praca w sektorze kultury.

Jeżeli szukasz pracy lub pracownika trafiłeś pod dobry adres! Naszą ambicją jest integracja środowiska pracowników i pracodawców branży kulturalnej w celu skutecznej realizacji procesu rekrutacyjnego.

Publikuj i przeglądaj oferty na:  www.pracujwkulturze.nck.pl!