Forum Pracuj w Kulturze

Forum Pracuj w Kulturze to pierwsza w Polsce inicjatywa podejmująca temat pracy w kulturze oraz łącząca profesjonalistów i praktyków i ludzi poszukających pracy w tym sektorze.

Celem konferencji jest wsparcie instytucji kultury w budowaniu profesjonalnych działów HR i zarządzaniu ludźmi oraz wsparcie studentów i absolwentów kierunków artystycznych i humanistycznych w poszukiwaniu zatrudnienia w sektorze kultury i w świadomym budowaniu własnej drogi zawodowej.

Pierwsza konferencja Forum Pracuj w kulturze odbyła się we wrześniu 2020 roku, we współpracy z warszawską ASP. Po doświadczeniach pierwszej edycji zauważyliśmy bardzo duże zainteresowanie tematem ze strony młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją drogę zawodową. W związku z tym II Forum (czerwiec 2021) zorganizowaliśmy we współpracy z Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie z tematem przewodnim "Młodzi na rynku pracy".

III edycja Forum Pracuj w kulturze (maj 2022) odbyła się we współpracy z NOSPR w Katowicach. Tematem przewodnim były „Nowe trendy w zarządzaniu ludźmi” - spotkanie adresowane do instytucji kultury z całej Polski, obejmowało namysł nad sposobami zarządzania zespołem, budowania profesjonalnej marki instytucji jako pracodawcy, współpracy z innymi instytucjami oraz artystami oraz przeprowadzaniem procesu rekrutacji.

W roku 2023 zagościliśmy z IV Forum w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, by porozmawiać o możliwościach i narzędziach wprowadzania profesjonalnych rozwiązań HR do sektora kultury.

Podczas każdego Forum, wraz z zaproszonymi ekspertami i gośćmi poruszamy tematy m. in.:

- trendów w zarzadzaniu ludźmi na kolejny rok;

- wsparcia dla instytucji kultury, osób zarządzających zespołem oraz pracowników kadr

i HRów;

- dobrego przygotowania do procesu rekrutacji;

- pogłębiania wiedzy na temat kompetencji zawodowych;

- prezentacji rynku pracy sektora kultury oraz jego możliwości;

- scenariuszy przyszłości;

- prezentacji ofert praktyk oraz wolontariatu w kulturze;

- poszukiwania inspiracji do podejmowania własnych działań mających na celu świadome wprowadzanie zmian i profesjonalnych HRów w instytucji kultury;

- nawiązania szerszej współpracy z Biurami Karier uczelni wyższych oraz stowarzyszeniami studentów.

Tegoroczne, jubileuszowe, V Forum Pracuj w kulturze odbędzie się w Gdańsku we współpracy
z Nadbałtyckim Centrum Kultury. Szczegółowe informacje już wkrótce!