Program Narodowego Centrum Kultury z zakresu edukacji filmowej, radiowej i teatralnej oraz aktywizacji społeczno-kulturalnej młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

Celem programu jest aktywizacja młodych ludzi poprzez edukację kulturalną w zakresie teatru, filmu, reportażu radiowego oraz wiedzy archiwizacyjnej. Program ma zwrócić uwagę młodych ludzi na otoczenie w którym mieszkają i pomóc w odkryciu takiej perspektywy, z której każde miejsce, nawet najbardziej niepozorne i oddalone od centrów kulturalnych ma swą niepowtarzalną specyfikę. Miejsce takie może stać się ciekawe i ważne dla mieszkańców całej Polski, pod warunkiem umiejętnego opowiedzenia o tej lokalnej tożsamości za pomocą nowoczesnych środków komunikacji i atrakcyjnych form narracyjnych.

Program polega na realizowaniu dla młodzieży, w miejscu jej zamieszkania, serii warsztatów. Młodzież podczas warsztatów dokumentuje historię, wydarzenie, postać, która jest ważna dla lokalnej społeczności, która dla tej konkretnej społeczności jest powodem DUMY lub TRAUMY. Preferowane jest, aby odkrywane historie pochodziły z lat 1939-1949.