Amatorski Ruch Artystyczny (ARA) / Siła tworzenia

Data publikacji: 05.12.2022
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

W dniach 9 – 11 grudnia br. Narodowe Centrum Kultury organizuje w Warszawie konferencję, warsztaty oraz wydarzenia towarzyszące, mające na celu wsparcie i rozwój kompetencji twórców amatorskiego ruchu artystycznego oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

„Amatorski znaczy… romantyczny” | Konferencja 9 grudnia 2022

Na zakończenie roku Romantyzmu Polskiego zapraszamy na konferencję, podczas której spojrzymy na animatorów oraz uczestników amatorskiego ruchu artystycznego jako swego rodzaju romantycznych buntowników, działających na peryferiach – nie tylko geograficznych.  Czy osoby zajmujące się ruchem amatorskim to indywidualiści, idealiści i buntownicy o bogatym życiu duchowym, wyrastający ponad przeciętność, skłóceni ze światem? Przyjrzymy się roli instruktora w lokalnej społeczności i funkcji, jaką pełni prowadzony przez niego zespół – wspólnota ludzi poszukujących przestrzeni do samorealizacji oraz ekspresji artystycznej, skupiona wokół wspólnych zainteresowań, umiłowania do sztuki, sceny, lokalnego dziedzictwa.

 

 

„Spotkania z Mistrzem: śląskie dziedzictwo” 9-11 grudnia 2022

Warsztaty i wydarzenia artystyczne

Rozpoczynamy kolejną odsłonę „Spotkań z Mistrzem”, czyli cyklu twórczych spotkań stanowiących przestrzeń inspiracji do pracy w obszarze teatru, plastyki, tańca i muzyki.  W nawiązaniu do obchodów 100-lecia przyłączenia części ziem Górnego Śląska do Polski podczas warsztatów odwołamy się do dziedzictwa kulturowego tego regionu.

Uczestnicy z całej Polski będą mogli wziąć udział w zajęciach teatralnych, wokalnych, tanecznych, rękodzieła oraz etnodesignu, prowadzonych przez specjalistów zajmujących się rekonstrukcją oraz twórczymi opracowaniami folkloru śląskiego. Inauguracją warsztatów będzie spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą, autorem książki „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”.

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do przedstawicieli amatorskiego ruchu artystycznego: instruktorów, kierowników, menedżerów grup młodzieżowych i dorosłych (zespołów folklorystycznych, zespołów pieśni i tańca, teatrów amatorskich itd.), dyrektorów instytucji kultury, przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji, członków zespołów ARA. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Zapisy na konferencję do 8 grudnia. 

Rejestracja na warsztaty