„Listy katyńskie” – konkurs literacki z okazji 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Data publikacji: 09.04.2020
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Nie pozwól by czas zatarł pamięć i napisz swój list!

80 lat temu prawie 22 tys. polskich obywateli – jeńców wojennych, więzionych w radzieckich łagrach zostało zamordowanych przez sowietów w ramach zaplanowanej bezwzględnej eksterminacji polskich elit – Zbrodni Katyńskiej

Z okazji 80. rocznicy tych tragicznych wydarzeń chcemy zachęcić wszystkich do poznania sylwetek ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Pomimo próby wymazania tej tragedii z polskiej historii przez komunistyczne władze, pamięć o ofiarach Zbrodni Katyńskiej przetrwała. Pielęgnowanie jej jest dziś powinnością każdego z nas. Zapraszamy do napisania listu do jednego z bohaterów zamordowanych w sowieckich miejscach kaźni w 1940 r.

Może to być list do kogoś z rodziny, kogoś, kto pochodził z miejscowości,  w której mieszkasz lub zaintrygował Cię na tyle, że chciał(a)byś mu coś opowiedzieć. List może dotyczyć wspólnie spędzonych chwil, spraw, porad, opisu życia, ewentualnie wspólnych planów, wojny czy odczuwanego niepokoju.


Prace konkursowe należy wysyłać
na adres e-mail: listykatynskie@nck.pl
do10 maja 2020 roku


List powinien być napisany w języku polskim i zapisany w elektronicznym pliku tekstowym. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 5 000 znaków ze spacjami. 

Z sylwetkami ofiar Zbrodni Katyńskiej możesz zapoznać się na stronie internetowej Muzeum Katyńskiego.

Nagrody

 I miejsce – 900 złotych brutto

II miejsce – 650 złotych brutto

III miejsce – 400 złotych brutto 

Przewidujemy możliwość przyznania wyróżnień. Autorzy ewentualnych wyróżnionych prac otrzymają publikacje Narodowego Centrum Kultury.

O kampanii „Pamiętam. Katyń 1940”

Od 2007 roku prowadzimy w Narodowy Centrum Kultury kampanię społeczną „Pamiętam. Katyń 1940”, w której od początku kładziemy nacisk na indywidualny wymiar zbrodni katyńskiej, pokazujemy tragedie konkretnych osób, których losy przełożyły się również na dramatyczne przeżycia ich bliskich.

Wśród 22 tysięcy zabitych znaleźli się nie tylko oficerowie Wojska Polskiego, policjanci i oficerowie rezerwy, ale ludzie różnych profesji, elita polskiej inteligencji: urzędnicy, lekarze, profesorowie, prawnicy, nauczyciele, inżynierowie, duchowni, literaci, przedsiębiorcy, leśnicy, działacze społeczni i inni. Na co dzień synowie, mężowie, ojcowie, współpracownicy, sąsiedzi, znajomi… Osoby, o których nie można było mówić przez długie lata.

Formą podtrzymywania i pielęgnowania pamięci o nich może być udział w naszym konkursie.