Warte czy niewarte ZACHODU?

O tym, czy coś jest warte czy niewarte ZACHODU, zwykle możemy przekonać się sami, dlaczego jednak mamy w tym powiedzeniu akurat ZACHÓD, nie wschód? ZACHÓD (ten leżący na zachodzie) pochodzi od określenia tej strony świata, w której ZACHODZI słońce (zachód < zachodzić), natomiast ZACHÓD, jaki sprawia nam załatwianie niektórych spraw, pochodzi od dawnego czasownika ZACHODZIĆ SIĘ w znaczeniu ‘krzątać się, uwijać się’. W podobnym znaczeniu do dziś używa się frazeologizmu CHODZIĆ KOŁO CZEGOŚ: bo jeśli coś wymaga sporo ZACHODU, to znaczy, że trzeba było dużo KOŁO TEGO CHODZIĆ.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SJP L; USJP]