Poprawne są obie formy: ten RODZYNEK i ta RODZYNKA, pamiętajmy tylko, żeby w jednym tekście nie stosować tych form wymiennie. Jeśli zatem wolimy formę męską RODZYNEK, to piszemy: tego RODZYNKA, tych RODZYNKÓW; jeśli zaś bardziej nam się podoba żeńska RODZYNKA, to piszemy: tej RODZYNKI, tę RODZYNKĘ, tych RODZYNEK. RODZYNKI, dawniej zwane rozynkami albo rozenkami, zapożyczyliśmy jeszcze w średniowieczu z niemieckiego (niem. Rosine), Niemcy zaś przejęli tę formę od Francuzów. Starofrancuskie roisin / rosin jest natomiast bezpośrednim kontynuantem łacińskiego określenia racemus, racemi, oznaczającego szypułkę winogrona, a także samo winogrono (‘winne grono, winna jagoda’; niekiedy mianem tym określano także jagody innych roślin).
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN; SJP PWN; SJP Dor; SEJP Bor, 516; SŁP, IV, 444; WSNP; SFP]