To wcale nie jest „powtórny sentyment” ani „odrodzenie się sympatii”. RESENTYMENT to ‘silna niechęć do czegoś, długo chowana uraza do kogoś’. Dlaczego? Cząstka re- pojawiająca się na początku wyrazów może (jeśli jest lub była przedrostkiem) nieść dwa znaczenia: 1) powtórzenie czegoś, wykonanie na nowo (takie znaczenie widać w wyrazach: readaptacja, reelekcja, reedukacja, restytucja) albo 2) coś przeciwnego, przeciwdziałanie – i to właśnie znaczenie ujawnia się we francuskim zapożyczeniu RESENTYMENT (z franc. ressentiment, dosłownie „odwrotny sentyment”), a także w takich słowach, jak rewers, reakcja.
Źródło: [NSPP; WSPP; USJP; SJP PWN]