Odmieniamy nazwiska na –y po SPÓŁGŁOSCE

Nazwiska zakończone w M. lp. na –y po literze spółgłoskowej odmieniamy bez apostrofu lub z apostrofem, w zależności od tego, jakiej narodowości jest nosiciel nazwiska. I tak: 1) BEZ APOSTROFU odmieniamy nazwiska POLSKIE i inne SŁOWIAŃSKIE, a także spolszczone nazwiska węgierskie, np. Gajcy – Gajcego, Kanty – Kantego, Malý – Malego, Aškenazy – Aškenazego, Rakoczy – Rakoczego; 1) BEZ APOSTROFU – ale i BEZ SPOLSZCZENIA – odmieniamy nieprzyswojone nazwiska WĘGIERSKIE: tak jak przymiotniki, np.: Andrassy – Andrassyego, Déry – Déryego, Horthy – Horthyego, lub tak jak rzeczowniki, np.: Nagy – Nagya, Kodaly – Kodalya, Bárány – Báránya; 3) Z APOSTROFEM odmieniamy nazwiska ANGIELSKIE, AMERYKAŃSKIE i FRANCUSKIE, np. Derby – Derby’ego, Mercury – Mercury’ego, de Vigny - de Vigny’ego - jednak w N. i Ms. lp. zapisujemy je bez apostrofu: z Derbym i o Derbym, z Mercurym i o Mercurym, z de Vignym i o de Vignym. UWAGA! Może się zdarzyć, że nazwisko angielskie o podobnym zakończeniu graficznym wymawiane jest z [j] na końcu – wtedy musimy odmienić je jak rzeczownik i bez apostrofu, np. Bly [blaj] – Blya [blaja], Blyowi [blajowi], z Blyem [z blajem], o Blyu [blaju].
Źródło: [SO PWN, NSPP, WSPP, Baza CKS]