Na SŁOWACJĘ i do SŁOWACJI

Niektóre nazwy państw łączą się z przyimkiem NA, a nie z przyimkami DO i W, które systemowo przysługują nazwom państw. Takiego sposobu łączenia nie należy odbierać jako dyskredytowania owych państw: są to po prostu tradycyjne połączenia – taki zwyczaj się upowszechnił i utrwalił w języku, i taki jest uznawany za poprawny. Mówimy zatem i piszemy poprawnie: na Węgry i na Węgrzech, na Ukrainę i na Ukrainie, na Białoruś i na Białorusi, a także – obocznie, choć lepiej z przyimkiem ‘na’ – na Litwę i na Litwie (dopuszczalne: do Litwy i w Litwie), na Łotwę i na Łotwie (dopuszczalne: do Łotwy i w Łotwie). Tylko SŁOWACJA ma w pełni oboczną łączliwość: jedziemy na wakacje na Słowację lub do Słowacji i chodzimy po górach na Słowacji lub w Słowacji.
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN; PJ PWN]