Angielskie imię Henry [henry] i francuskie imię Henri [ãRI] są zapisywane niemal tak samo – różni je tylko jedna końcowa litera. Wymowa jednak sprawia, że różnią się dość istotnie.  
Angielskie imię Henry odmieniamy według wzorca przymiotnikowego, czyli tak jak polskie imiona Ksawery, Ambroży czy Apolinary, jednak w przeciwieństwie do nich w pisowni musimy oddzielić końcówkę fleksyjną apostrofem w trzech przypadkach zależnych, czyli tam, gdzie nie słyszymy głoski [y]. Poprawnie zatem: Henry [henry], Henry’ego [henrego], Henry’emu [henremu], Henry’ego [henrego], z Henrym i o Henrym [henrym] – w narzędniku i w miejscowniku nie wstawiamy apostrofu, bo [y] występuje i w zapisie, i w wymowie. 
Francuskie imię Henri jest akcentowane na ostatniej sylabie i dawniej było klasyfikowane jako obligatoryjnie nieodmienne. Nowsza reguła jednak dopuszcza odmienianie tego imienia. Ponieważ w formie Henri zarówno widzimy, jak i słyszymy końcowe [i], nie oddzielimy końcówek fleksyjnych apostrofem. Poprawnie zatem: Henri [ãRI], Henriego [ãriego], Henriemu [ãriemu], Henriego [ãriego], z Henrim [ãrim], o Henrim [ãrim] – równie poprawne jest jednak pozostawienie imienia Henri bez odmiany (np. nie było Henri; przyjedzie z Henri, rozmawiali o Henri).  

Źródło:

[SO PWN; NSPP; WSPP]