PRYSZCZ to ‘wyprysk na skórze’, w niektórych gwarach także ‘chłopak podrastający’, a na Kaszubach mówi się tak również na placek drożdżowy z kruszonką (bo taki pryszczaty od tej kruszonki). Pochodzenie słowa najlepiej widać, gdy zastąpi się je pokrewnym, a zarazem synonimicznym wyrazem WYPRYSK – PRYSZCZ to bowiem ‘to, co wypryskuje’ (na skórze). PRYSZCZE towarzyszyły nam od zawsze – mają prasłowiański rodowód i wywodzą się wprost od czasownika PRYSKAĆ ‘bryzgać wodą lub jakąś cieczą’, ale także ‘pękać, rozlatywać się’.
Źródło: [SEJP, 487; ESJP, II, 807; SJP PWN; USJP]