KATARZYNKI to ‘pierniczki o brzegach wycinanych w półkola’ – taką definicję podają współczesne słowniki. Najbardziej znane, i to od lat, są oczywiście toruńskie KATARZYNKI – w dawnych słownikach zresztą KATARZYNKI były definiowane jako ‘gatunek pierników toruńskich’ [Słownik warszawski] czy ‘gatunek pierników Toruńʃkich, podleyszy od Norymberʃkich’ [SJP L]. Co o KATARZYNKACH wiedzieć trzeba? To, że zapisujemy ten wyraz małą literą: katarzynka i katarzynki – tak samo jak małgorzatka ‘bułeczka’ czy jasiek ‘poduszka’. Warto również wiedzieć, że forma liczby mnogiej: katarzynki (również zapisywana małą literą) to nazwa zapomnianego już dzisiaj, dawnego zwyczaju – odpowiednika andrzejek. W wigilię św. Katarzyny chłopcy – a raczej: kawalerzy – wróżyli sobie, któraż to panna zostanie żoną każdego z nich.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SW, II, 296; SJP L, I-II, 978]