GOTÓWKA przeszła w XIX w. do języka ogólnego z gwar, wypierając używaną wcześniej GOTOWIZNĘ – znaną do dziś, lecz coraz rzadziej stosowaną i już silnie nacechowaną stylistycznie. GOTÓWKA i GOTOWIZNA to nic innego, jak GOTOWE PIENIĄDZE – w przeciwieństwie do towarów przeznaczonych na wymianę oraz weksli i czeków, stanowiących swoistą obietnicę zapłaty. GOTOWE PIENIĄDZE, a więc w skrócie GOTOWIZNA (tak jak: surowa zielenina > surowizna; jałowe pole > jałowizna itp.), albo też: GOTOWE PIENIĄDZE, czyli po prostu GOTÓWKA (tak jak: nowy > nówka czy: nalewka malinowa > malinówka).
Źródło: [SJP PWN; USJP; SO PWN; ESJP, I, 463-464]