Odkryj Swój Skarb – ostatnie dni zgłoszeń do konkursu!

Data publikacji: 16.10.2020
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Konkurs na najciekawsze działania edukacyjne związane z lokalnym dziedzictwem kulturowym

Podejmujesz inicjatywy na rzecz małej miejscowości? Działasz lokalnie i leży Ci na sercu tożsamość Twojej małej ojczyzny? Zachęcasz innych do „odkrywania skarbów”? ŚWIETNIE! Pochwal się tym i zgłoś do konkursu!

Dla autorów najlepszych działań przewidziano nagrody finansowe i wyróżnienia w formie nagród rzeczowych. Pula nagród wynosi 20 000 zł

Celem konkursu jest wypromowanie miejsc i pomysłów na działania edukacyjne ukazujące „skarby” małych i średnich miejscowości, miast i miasteczek Polski (do 30 000 mieszkańców), a także wyłonienie spośród nadesłanych zgłoszeń 20 najciekawszych działań, które zostaną uhonorowane umieszczeniem w publikacji „Lokalne Inspiracje – Do dzieła!”.

Chcemy  docenić tych, którzy niezależnie od okoliczności działają na rzecz polskiego dziedzictwa materialnego i niematerialnego, rozbudzając zainteresowanie małymi miejscowościami i ich otoczeniem – zarówno u samych mieszkańców, jak i osób odwiedzających. Zwłaszcza w tym trudnym roku nie chcemy, aby pandemia zatarła pamięć o tym, co trzeba chronić oraz promować.

Zgłoszenia

Do konkursu mogą być zgłaszane działania zrealizowane w czasie 3 lat poprzedzających pandemię koronowirusa, tj.: od 15 marca 2017 r. do 15 marca 2020 roku (pandemia COVID-19 miała na tyle zasadniczy wpływ na życie społeczne, że działania realizowane po 15 marca 2020 roku mają odmienne uwarunkowania i specyfikę). 


Formularz zgłoszeniowy

Termin zgłoszeń: 5 listopada 2020 r.

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Regulaminem.


Wnioski będą oceniane w dwóch kategoriach:

  • osób fizycznych i grup nieformalnych,
  • osób prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.

Jakie projekty i działania można zgłaszać?

Te dotyczące dziedzictwa lokalnego oraz umacniania tożsamości lokalnej, w szczególności związane z:

  • niematerialnym dziedzictwem kultury,
  • niematerialnym dziedzictwem związanym z kulturą mniejszości narodowych etnicznych i religijnych,
  • materialnym dziedzictwem kultury stworzonym przez człowieka,
  • dziedzictwem przyrodniczym,
  • edukacją w kwestii odpowiedzialności obywatelskiej za posiadane dziedzictwo.

Kwalifikujące się projekty mogą mieć różnorodną formę, jednak szczególnie istotny jest w nich nacisk na aspekt edukacyjny i włączający.

Do formularza naboru należy załączyć link do prezentacji z opowieścią o swoim działaniu, jego związku z lokalnym dziedzictwem oraz o tym, jak wpłynęło ono a umacnianie tożsamości lokalnej (wytyczne tworzenia prezentacji znajdują się w Regulaminie).

Przed przygotowaniem prezentacji zachęcamy do zapoznania się z webinarem NCK, w którym prezentujemy darmowe narzędzia do edycji zdjęć, grafiki i filmów (zaznaczamy, że nie są to wytyczne do filmu, który ma być załączony w formularzu, tylko podpowiedź, jak można taki film stworzyć).

Zależy nam na osobistej narracji o projekcie, a nie formalnym języku używanym zazwyczaj we wnioskach.