Wyniki naboru do VI edycji konkursu i na warsztaty Do Hymnu!

Data publikacji: 31.05.2023
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury zakończyło nabór do VI edycji konkursu „Do Hymnu”. Spośród szkół podstawowych, które przysłały swoje zgłoszenia, do konkursu zakwalifikowało się 161 placówek a także 100 nauczycieli, którzy wezmą udział w warsztatach edukacyjnych w dniach 9-10 września 2023 r. w Bydgoszczy.  Ponadto w dniach od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2023r. odbędzie się nabór uzupełniający do konkursu.

„Do Hymnu” to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych na wspólne, jednogłosowe wykonanie hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły.

Po raz trzeci konkursowi towarzyszyć będą także dwudniowe warsztaty edukacyjne dla 100 nauczycieli z zakwalifikowanych szkół, odpowiedzialnych za prezentacje konkursowe.  W ramach warsztatów odbędą się praktyczne zajęcia z dyrygowania, prawidłowego odczytania materiałów nutowych  wszystkich pieśni hymnicznych oraz ich interpretacji. Zajęcia będą prowadzone przez wybitnych polskich dyrygentów i chórmistrzów.  

Zgodnie Regulaminem konkursu dyrektor szkoły zakwalifikowanej do konkursu  ma obowiązek  w ciągu 5 dni potwierdzić mailowo na adres e-mail:                    krzysztof@choirconductor.pl, udział szkoły oraz nauczyciela w konkursie i Warsztatach. Brak potwierdzenia traktowany jest jako rezygnacja.  W takim przypadku, Operator kontaktuje się z kolejną szkołą zgłoszoną do Konkursu.

Nauczyciele zakwalifikowani do udziału w warsztatach powinni, w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2023 r. do godz.20.00, przesłać następujące dane osobowe: nazwisko i imię nauczyciela, adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz  numer PESEL, na adres e-mail: krzysztof@choirconductor.pl.

Harmonogram przesłuchań wraz z dodatkowymi informacjami zostaną przesłane w najbliższych tygodniach przez Operatora Konkursu.

Ważne terminy:

Nabór uzupełniający do konkursu:  od 10 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r.
Wyniki naboru uzupełniającego: 7 września 2023 r.
Warsztaty dla nauczycieli: od 9 do 10 września 2023 r. w Bydgoszczy 
Przesłuchania konkursowe: od 2 października do  17 listopada 2023 r. 
Ogłoszenie wyników:  27 listopada 2023 r. 
Termin przekazania nagród:  do 15 grudnia 2023 r.

Konkurs „Do Hymnu” jest ważnym projektem w zakresie edukacji patriotycznej. Nie tylko ze względu na popularyzatorski charakter i bardzo liczny udział uczniów, ale też dlatego, że efektywnie integruje młodych ludzi, buduje wspólnotę, wyzwala poczucie dumy narodowej, a także zachęca do dbałości o narodowe dziedzictwo i do zainteresowania historią Polski.

Konkurs ,,Do Hymnu’’ Narodowego Centrum Kultury sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.