Festiwal Eufonie

III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE

Warszawa, 20-28 listopada 2020 r.

Eufonie to festiwal muzyczny odwołujący się do tradycji wspólnoty regionalnej większości krajów określanych dzisiaj jako Europa Środkowo-Wschodnia. Tegoroczna edycja Festiwalu skupiona będzie wokół okresu Romantyzmu.