Data publikacji:
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Rozmawia się zwykle o książkach w kontekście ich autorów, pisarzy i pisarek, lub – zupełnie osobno – w kontekście wad i możliwości rynku wydawniczego. Książka jednak to projekt, który powstaje w wielu etapach: od myśli, poprzez litery, opinie wydawców, drukarnie, starania działów promocji, aż po dystrybucję i sprzedaż. W cyklu będziemy pokazywać cały złożony proces tworzenia książki, rozmawiać z tymi, którzy kolejno przyczyniają się do jej powstania jako przedmiotu, jako miejsca na myśli i zdania – po autorze, wydawczyni, redaktorze, projektancie, ilustratorce, korektorce, drukarzu i promotorce przyjdzie kolej na dystrybutorkę i księgarza.

 

Wywiady znajdują się na portalu dwutygodnik.com:

Rozmowa z autorem, Ignacym Karpowiczem o powieści „Sońka”.
Rozmowa z wydawczynią, Krystyną Bratkowską.
Rozmowa z redaktorem, Adamem Pluszką.
Rozmowa z projektantem, Przemkiem Dębowskim.
Rozmowa z ilustratorką, Marianną Sztymą.
Rozmowa z korektorką, Teresą Kruszoną.
Rozmowa z drukarzem, Janem Piotrowskim.
Rozmowa z promotorką, Agnieszką Łasek.
Rozmowa z dystrybutorką, Beatą Motyl.

Teksty publikowane w ramach cyklu Projekt Książka pokazują złożony proces tworzenia publikacji. Są to rozmowy z osobami, które kolejno przyczyniają się do jej powstania jako przedmiotu, jako miejsca na myśli i zdania – autorem, wydawczynią, redaktorem, korektorką, grafikiem, promotorką, a także drukarzem, dystrybutorką i księgarzem. Teksty powstają we współpracy z portalem dwutygodnik.com w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020.