#BarwyWspólne

#BarwyWspólne to prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury kampania społeczno-edukacyjna.

Celem programu jest rozpowszechnianie wiedzy o symbolach narodowych, praktykach ich wykorzystywania oraz sposobach traktowania. Ponadto kampania ma za zadanie budowanie szacunku i pozytywnego odbioru symboli narodowych, które powinny stać się naturalnym elementem życia każdego Polaka.

Kampania realizowana jest w ramach Wieloletniego Programu „Niepodległa”.