XIII Kongres Obywatelski: Siła lokalności – siła Polski

Centrum Nauki Kopernik - Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 20
Sob. 20 października 2018 r.   g. 11:00—17:15

W sobotę, 20 październikaCentrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się XIII Kongres Obywatelski  pod hasłem: Siła lokalności – siła Polski. Wydarzenie otrzymało patronat honorowy  Narodowego Centrum Kultury. W kongresie weźmie udział dyrektor NCK – dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW.

Idea Kongresu

Idei tegorocznego Kongresu Obywatelskiego przyświeca myśl, że wspólnota narodowa nie może być zawieszona w powietrzu, jej podstawą są wspólnoty lokalne i regionalne – miejsca naszych codziennych doświadczeń praktycznych. To właśnie poprzez lokalność może dokonać się najważniejszy dla przyszłości Polski proces przemiany kulturowo-mentalnej. Proces dojrzewania nas jako społeczeństwa i jako wspólnoty obywatelskiej.

Siła lokalności

Na Kongresie będziemy się zastanawiać nad tym, na czym polega siła lokalności i jak ją wykorzystać. Nic nie buduje tak mocno lokalnych tożsamości i etosu wspólnoty lokalnej jak kultura, dlatego bardzo ważnym elementem całego dnia różnorodnych dyskusji będzie sesja tematyczna Rola animatorów kultury w budowaniu lokalnej tożsamości i kapitału symbolicznego, której honorowym patronem jest Narodowe Centrum Kultury. Wystąpienie wprowadzające do dyskusji panelowej wygłosi dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW – dyrektor NCK.

Podczas XIII Kongresu Obywatelskiego zostanie również poruszony temat wpływu technologii na lokalność, edukacji uwrażliwiającej na lokalne wyzwania oraz nowej roli miast. W związku z ukazaniem nowej książki Kongresu Obywatelskiego pt. Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej zostanie również zainaugurowana debata o polskich etosach regionalnych.

Paneliści

Wśród tegorocznych panelistów Kongresu znaleźli się m.in. Robert Firmhofer, Dyrektor Centrum Nauki Kopernik, prof. Andrzej Leder, Kierownik Zespołu Filozofii Kultury PAN, Hanna Gill-Piątek, ekspertka ds. rewitalizacji oraz Jan Filip Staniłko, Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

O kongresie

Kongres Obywatelski to długofalowy projekt, którego celem jest uczynienie z Polski lepszego miejsca do życia i pracy. Drogą do tego jest autorefleksja, spotkania, wymiana dobrej energii i budowanie poczucia wspólnoty w duchu wzajemnego szacunku i uznania. Kongres Obywatelski jest przestrzenią apolitycznej debaty wypracowującej wspólne, strategiczne myślenie o rozwoju Polski. Jej uczestnikami są przedstawiciele różnych branż i środowisk, reprezentanci wszystkich pokoleń, mieszkańcy miast i wsi, o zróżnicowanych poglądach politycznych i wrażliwości ideowej.

Więcej informacji: www.kongresobywatelski.pl