Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce

Data publikacji: 27.10.2021
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce.

W konkursie oceniane będą prace doktorskie obronione w latach 2017–2021 oraz prace magisterskie bronione w latach 2019–2021. Prace mogą być zgłaszane przez autorów, promotorów, recenzentów, jednostki naukowe, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

Celem Konkursu jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych poświęconych kulturze i dziedzictwu obszarów wiejskich, wspieranie młodych naukowców i ich promotorów oraz zachęcanie ich do kontynuacji  badań w tym zakresie.

Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace obronione, niepublikowane, napisane w języku polskim, oryginalne, zawierające wyniki autorskich badań i nowatorskich analiz oraz dające możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań przez różnego typu uczestników i kreatorów kultury wsi oraz interesariuszy dziedzictwa obszarów wiejskich.

Prace należy przesłać na adres:

konkurs.mgr-dr@nikidw.edu.pl 

najpóźniej do 30.11.2021 r.

Więcej informacji na stronie: www.nikidw.edu.pl

Konkurs otrzymał patronat honorowy Narodowego Centrum Kultury.